Aktuality

Nové fotky ve fotogalerii

15. 05. 2016

Vážení rodiče,

v sekci fotogalerie si již můžete prohlédnout pořízené fotografie za období DUBEN - ČERVEN!

Školní rok se rychle blíží ke konci, a tak Vám přejeme klidné a slunné prázdniny, léto, odpočinek a dětem spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Děkujeme Všem za dosavadní spolupráci a zároveň se loučíme s těmi, kteří odchází do školy.

Ať se Vám líbí fotografie a strávíte u nich veselé chvilky.

 

Loučí se celý kolektiv MŠ UP.Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

28. 04. 2016

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2016 podle přiděleného registračního čísla

1

2

3

4

5

9

10

11

14

16

19

22

23

26

27

28

29

Pokud někdo z přijatých dětí nenastoupí,  je nutné, aby tuto skutečnost rodiče neprodleně oznámili v mateřské škole! (stačí telefonicky na tel. číslo 585 639 411)

Schůzka rodičů  nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek dne 26. května 2016   v 15.30 hod. v mateřské škole. Programem  schůzky budou důležité organizační a jiné informace ohledně nástupu dětí do mateřské školy, rodičům budou předány evidenční listy a přihlášky ke stravování. Účast rodičů na schůzce je nutná.

Písemná rozhodnutí o nepřijetí budou zaslaná poštou, písemná rozhodnutí o přijetí budou pro rodiče připravena k převzetí ke dni schůzky nově přijatých dětí - dne 26. května 2016. Akce na měsíc KVĚTEN a ČERVEN

21. 04. 2016

Vážení rodiče,

konec školního roku se kvapem blíží a proto Vás chceme seznámit s akcemi posledních dvou měsíců.

 

V KVĚTNU budou končit následující pravidelné aktivity:

ANGLIČTINA

- bude ukončena 26.5.2016, děti získají diplom o absolvování, malou odměnu a udělají si zajímavou závěrečnou lekci.

LOGOPEDIE

- logopedická péče v modré třídě bude ukončena v ÚTERÝ 24.5.2016

- logopedická péče v oranžové bude ukončena ve ČTVRTEK 26.5.2016

FLÉTNA

Výuka hry na flétnu bude uzavřena závěrečným koncertem - vystoupením dětí, které bude přístupné pro všechny děti i rodiče.

Termín: 18.5.2016 (středa), začátek koncertu je v 15.15 hodin, v modré třídě.

Dne 25.5. ještě proběhne poslední lekce flétny v tomto školním roce.

Sledujte prosím nástěnku flétny, kde bude dávat paní učítelka Kičinková bližší informace.

 

Další KVĚTNOVÉ AKCE jsou:

BESÍDKA PRO MAMINKY, TATÍNKY 

Srdečně zveme všechny rodiče na besídku u příležitost Svátku matek, kterou děti v současné době pod vedením pedagogů ve třídách pilně nacvičují, aby rodičům předvedly, co se naučily a hlavně, aby maminky a ostatní rodinné příslušníky svým vystoupením potěšily. Besídka bude ukončena předáním dárku. Dárky děti samy vlastnoručně vytvořily. Besídka proběhne v naší mateřské škole v tyto dny:

Oranžová třída - 4.5.2016 (středa), od 15.30 hodin.

Modrá třída - 5.5.2016 (čtvrtek), od 15.30 hodin.

Podrobné informace k besídkám najdete vyvěšené v mateřské škole. Maminky a děti z Oranžové třídy budou mít cvičební úbory - budeme společně cvičit.

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE ČR

Termín: 10.5.2016 (úterý) - akce pro předškoláky v mateřské škole

Příslušník městské policie navštíví mateřskou školu a seznámí děti se zásadami bezpečného chování na ulici, silnici i doma, děti budou přiměřenou a názornou formou poučeny o bezpečné jízdě na kole, o tom, jak se mají chovat k cizím lidem případně v různých kritických situacích. Prostřednictvím modelových situací přiblíží dětem konkretní případy, děti si prohlédnou policejní uniformy, čepice a jiné pomůcky pro policisty, do besedy se aktivně zapojí. Beseda je zaměřena také na prevenci sociálně patologických jevů.

Beseda je určena pouze pro nejstarší děti (pro předškoláky, kteří odcházejí po prázdninách do první třídy), je zdarma a proběhne v dopoleních hodinách. Je třeba přivést děti do 8:00 hod.

 

SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ

Termín: 31.5.2016 (úterý) - akce v mateřské škole pro všechny děti

V letošním školním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný již od ranních hodin, přijdťe tedy s dětmi včas, aby si to dostatečně užily.
Připravte prosím dětem vhodné oblečení, pokrývku hlavy.
 
Uvítáme také jakékoliv čerstvé ovoce na malý ovocný raut, který bychom pro děti rádi připravili, aby se mohly po skákáni ovocným občerstvením osvěžit.
Hrad bude připraven od 08.00 do 11.30, přiveďte proto děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin.
 
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

Vybíráme 45,-Kč.

 

ČERVNOVÉ AKCE jsou:

ŠKOLNÍ VÝLET DO ZÁMKU NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Termín: 7.6.2016 (úterý) - pro všechny děti, odjíždíme ráno autobusem do Náměště na Hané

Děti čeká dobrodružný výlet autobusem do Náměště na Hané, kde se zúčastní prohlídky zámku. Prohlídka bude uzpůsobena věku dětí. Poté se vydáme na exkurzi historických kočárů a kočárků a na expozici historické cukrárny a projdeme se v zámeckém parku.

Podle časových možností a podle počasí nás čeká vycházka do nedalekého lesa.

Na výlet si každé dítě vezme: batoh s vlastní svačinkou (nedávejte dětem čokoládu, žvýkačky, tvrdé drops bonbony), pití v dobře uzaviratelné láhvi (nejlépe vodu nebo jiný nesladký nápoj), pláštěnku, sportovní oblečení a pevné sportovní obutí - vše závisí na počasí daného dne. Svačinu z mateřské školy si děti odnesou domů.

Odjezd autobusem, který bude přistaven na ulici Šmeralova je v 7.45 hodin.

Odchod z mateřské školy k autobusu v 7. 30 hodin. Na výlet pojedou všechy učitelky, v mateřské škole nikdo nezůstává.

Návrat bude na oběd. Na cestě může nastat malé zpoždění, proto počítejte s tím, že pokud si dítě budete chtít vzít po obědě, může to být později než jsme zvyklí.

Cena výletu je 120,-Kč a v ceně je zahrnuta cesta autobusem, vstup na zámek. Výlet se uskuteční i za deštivého počasí.

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ

Celodopolední slavnostní akce plá her, soutěží, pohádek, tance a hudby na závěr školního roku spojená s rozloučením předškoláků a s rozloučením s uplynulým školním rokem.

Termín konání: 9.6.2016 (čtvrtek) - akce v mateřské škole pro všechny děti

Akce proběhne venku na zahradě mateřské školy v dopoledních hodinách a bude moderována herci Moravského divadla Olomouc.

Na programu budou hry, soutěže, pohádka, tanec a pasování předškoláků, kterým bude v závěru předán dárek na rozloučenou, stužka a diplom.

Akce je určena pro VŠECHNY DĚTI MŠ.

V případě nepříznivého počasí se přenese akce do vnitřních prostor.

Přiveďte prosím své děti do 8.00 hodin!

Cena programu je 75,-Kč

Zahradní slavnost je určena pro Klub předškoláků - děti zaměstnanců a studentů UP se mohou zúčastnit akce společne s dětmi z MŠ. Podmínkou je doprovod zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby a věk dítěte (od 4 let). Učitelky zodpovídají pouze za děti z MŠ.

 

DISKOTÉKA S TOMBOLOU PRO VŠECHNY DĚTI Z MŠ

Termín: 10.6.2016 (pátek)

Zábavná diskotéka pro všechny děti na zahradě MŠ. Děti si zatančí, projdou připravené překážky a na závěr si vylosují  lístky do tomboly se zajímavými cenami.

Vybíráme 30,-Kč

 Zobrazit všechny aktuality >>