Aktuality

Akce na měsíc LEDEN a ÚNOR

01. 01. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám akce na měsíc leden a únor. Chtěli bychom Vás požádat, abyste četli informace pozorně, platili včas peníze na dané programy a divadla a byli připraveni na kroužky, do kterých jste Vaše děti přihlásili.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v Novém roce 2017!

MEZI PRAVIDELNÉ AKTIVITY PATŘÍ:

ANGLIČTINA - první angličtina Novém roce v začíná v úterý 3.1.2017

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v MODRÉ třídě, ČTVRTEK: v ORANŽOVÉ třídě. Výuka bude ukončena na konci května 2017.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v  8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

FLÉTNA 

Pod vedením Mgr. Evy Kičinkové dále pokračuje výuka hry na zobcovou flétnu pro přihlášené děti - vždy každou středu v čase od 8. 30 hodin.

Podrobnější informace o probíraném učivu v jednotlivých lekcích naleznete každou středu na nástěnce, konzultace o pokrocích dětí lze domluvit  s paní učitelkou Kičinkovou v Oranžové třídě. Sledujte zadané úkoly, doma je třeba s dětmi cvičit.

 

LOGOPEDIE - první logopedie začíná v úterý 3.1.2017

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie  probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne. Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Nově mají všechny děti zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. 

 

LEDEN

NÁVŠTĚVA PEVNOSTI POZNÁNÍ -  program s názvem "LIDSKÉ TĚLO JAKO PUZZLE"

Termín: 10.1.2017 (úterý)

Dopolední program určený pouze pro děti, které v září 2017 nastupují do 1.třídy. Děti půjdou do Pevnosti poznání  i zpět pěšky. Odchod z mateřské školy bude v 9:20, návrat na oběd.

Edukační program z oblasti biologie -  je zaměřen na poznávání lidského těla a jeho různých částí, z nichž každá má svůj tvar a plní svou funkci.Děti se seznámí s tímto zajímavým strojem - lidským tělem formou zajímavých úkolů a pohybových aktivit. A na vlastní kůži si také vyzkouší, jaké to je být čerevenou krvinkou.

Přiveďte děti do 8.00 hodin - jen ty, kterých se program týká.

Cena programu je 30,-Kč.

 

POHÁDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE - "POVÍ TI TO PŘÍSLOVÍ"

Termín: 19.1.2017 (čtvrtek)- divadlo v mateřské škole pro všechny děti

Pohádka v podání herců Moravského divadla Olomouc. Děti se formou pohádky seznámí s významem rčení a přísloví.

Přiveďte děti do 8 hodin.

Vybíráme 35,-Kč.

 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV - program s názvem "KOMETA ŽANETA"

Termín: 26.1.2017 (čtvrtek) - program v MŠ pro všechny děti pod vedením edukačního pracovníka prostějovské hvězdárny

Pohádka o komětě Žanetě, hvězdách a hvězdném nebi.

Malá kometa letí dalekým vesmírem, letí až ke Slunci. Přiblíží se k planetám Venuši a k Jupiterovi. Je to však pro ni bezpečné? Nemohou ji Slunce nebo planety ublížit? Zvládne dalekou cestu? Z jakého materiálu jsou složeny komety a vrací se ke Slunci? To všechno se děti dozví na programu Lidové hvězdárny Prostějov.

Vybíráme 20,-Kč.

 
ÚNOR

Angličtina, Logopedie a Flétna pokračují beze změn

 

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: 2.2.2017 (čtvrtek)

Dopoledne plné her, soutěží a tancování v režii pedagogů na třídách.

Prosíme všechny rodiče, aby dětem připravili JEDNODUCHÝ KOSTÝM, ve kterém se budou moc pohybovat a také chodit a samostatně se obsloužit na WC. Přivítáme malé občerstvení v podobě OVOCE, ZELENINY, SUŠENEK, KŘUPEK, DŽUSU aj.zdravých pochutin. Děkujeme.

Masky přineste uložené do podepsané igelitové tašky, po skončení karnevalu masky do tašek s dětmi uložíme. 

Prosíme také všechny vojáky, rytíře, prince a zbrojnoše, aby své zbraně zanechali doma a mohli mít tak volné ruce pro tanec a soutěže.

Přiveďte své děti nejpozději do 8.00 hod., v šatně je převlékněte do masek a přiveďte již nachystané.

Těšíme se na všechny pohádkové a jiné bytosti.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - odpoledne pro nové zájemceo nástup do naší mateřské školy

Termín: 8.2.2017 (středa)

Den otevřených dveří bude probíhat odpoledne od 15.30 do 17.30 hod.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste si v tento den mimořádně vyzvedli své děti do 16.00 hodin, aby den otevřených dveří mohl proběhnout v klidu a noví zájemci si tak mohli mateřskou školu prohlédnout.

Děkujeme Všem za spolupráci.

 

EKOLOGICKÝ PROGRAM "HAVRAN UHLÍK A NAFOUKANÝ SNĚHULÁK"

Termín: 14.2.2017 (úterý) - ekologický program v MŠ pro všechny děti

Vzdělávací program environmentální výchovy v mateřské škole, motivovaný pohádkovým příběhem o sněhulákovi a havranovi. Vyprávění s tematicky zaměřenými činnosti a aktivitami s ekologickým zaměřením na téma zimní přírody.

Přijďte s dětmi do 8.00 hod.

Cena ekologického programu je 30,-Kč

 

JARNÍ PRÁZDNINY - OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, 

v době od 27.2. do 5.3.2017 budou probíhat jarní prázdniny.

Napište do seznamů před Vašimi třídami docházku svého dítěte v době jarních prázdnin a pokud nebudou děti chodit,  včas odhlaste obědy v internetovém systému.

Provoz MŠ bude pravděpodobně omezen na jednu třídu; angličtina, logopedie o jarních prázdninách nebude, flétna ano.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásnou jarní dovolenou!

 ANGLIČTINA

08. 12. 2016

Vážení rodiče,

dne 20.12 a 22.12.2016 (úterý a čtvrtek v posledním týdnu před Vánoci) ODPADÁ LEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem angličtinářům Merry Christmas.Nové fotky v sekci FOTOGALERIE

30. 11. 2016

Vážení rodiče,

v sekci fotogalerie můžete shlédnout vložené fotky za období září - listopad.Zobrazit všechny aktuality >>