Aktuality

Akce na měsíc ŘÍJEN

21. 09. 2016

Vážení rodiče,

poskytujeme do aktualit první informace školního roku 2015/2016, týkající se připravovaných akcí v měsíci řijnu 2016.

Čtěte prosím veškeré informace pozorně. Budou také vyvěšeny na dveřích při vstupu do mateřské školy a každá třída si je zapisuje do kalendářů v šatnách.

Pravidelně budeme také 4x do roka dávat pořízené fotky do fotogalerie - jedná se o fotografie  z akcí, dopoledních vzdělávacích činností a pobytu venku, výrobků, výstav, apod.

ŘÍJNOVÉ AKCE

LOGOPEDIE - ZAČÍNÁME !

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2016/2017 bude opět probíhat v naší mateřské škole pravidelně logopedická péče ve spolupráci s PdF UP. Odborným garantem logopedické péče v univerzitní mateřské škole je Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D z Ústavu speciálněpedagogických studií při PdF UP.

Určené dny budou ÚTERÝ (pro modrou třídu), ČTVRTEK (pro oranžovovu třídu). Začátek logopedie je stanoven na 11.10.2016 a bude probíhat od tohoto data vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne. Logopedky budou s každým dítětem pracovat individuálně. U nových dětí bude probíhat depistáž a poté potřebná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči lze navrhnout péči klinického logopeda.

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. 

Jména a kontakty na logopedky, které začnou od října s dětmi pracovat, Vám budou včas sděleny, stejně jako přesný časový rozpis, podle kterého bude logopedie v naší MŠ probíhat.

 

SCHŮZKY RODIČŮ

Termín: 12.10.2016 (STŘEDA)

Srdečně zveme všechny rodiče na informativní třídní schůzky, které se budou konat ve středu 12.10. 2016 od 15.30 hod. LETOS V KAŽDÉ TŘÍDĚ ZVLÁŠŤ bez přítomnosti dětí.

Programem budou informace o průběhu a organizaci vzdělávacích aktivit v tomto školním roce (školní vzdělávací program, příprava dětí na vstup do školy, spolupráce mateřské školy s rodiči, účast dětí na akcích MŠ, angličtina a logopedie ve spolupráci s UP, sauna, flétna, jiné organizační záležitosti), projednání školního řádu MŠ UP a diskuze. Účast rodičů je nutná.

Schůzky se zúčastní třídní učitelky a našimi hosty budou odborní garanti na logopedii.

Žádáme rodiče, aby si v den konání schůzky v zájmu jejího nerušeného průběhu vyjímečně zajistili vyzvednutí dětí z MŠ do 15.30 hodin. 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

 

podzimní kurs SAUNOVÁNÍ - pouze pro přihlášené děti z obou tříd, do sauny odcházíme po svačině, cesta tam i zpět pěšky

Termín první sauny: 5.10.2016 (středa)

Připravte prosím dětem potřebné věci a doveďte je do mateřské školy nejpozději do 8.00 hod., aby se stihly nasvačit a do sauny odejít. Návrat je plánován na oběd. Rodiče přihlášených dětí dostali podrobné organizační pokyny ohledně kursu saunování písemně. Případné dotazy zodpoví učitelky ve třídách.                                                               

Sauna dále pokračuje každou středu dopoledne: 12.10., 19.10., 25.10. (mimořádně úterý), 2.11., 9.11. Celkem se jedná o 6 lekcí.

 

HUDEBNÍ POHÁDKA V MŠ - VEČERNÍČKOVA POHÁDKA

Termín: 18.10.2016 (úterý) - dopolední program v mateřské škole pro všechny děti

Hudební pohádka, kterou provází postava Večerníčeka a jeho pomocníka Fíka. Děti se programu aktivně účastní - zazpívají si, rytmicky písně doprovodí a dozví se spoustu zajímavých věcí formou zábavy a hry. Formou hudebních hádanek budou poznávat také melodie k večerníčkovým pohádkám.

Je nutné, abyste přivedli své děti do 8.00 hodin

Vybíráme 35,-Kč na dítě.

 

EDUKAČNÍ PROGRAM LIDOVÉ HVĚZDÁRNY PROSTĚJOV - JAK KAPIČKA PUTOVALA

Termín: 24.10.2016 (pondělí) - dopolední program v mateřské škole pro všechny děti

I letos pokračuje naše mateřská škola ve spolupráci s edukačním oddělením prostějovské hvězdárny. Odborná lektorka hvězdárny dětem vysvětlí pohádkovou, dětem přiměřenou poutavou formou koloběh vody v přírodě. Kapička Evička se vydává na dalekou pouť. Z mraků ji doprovodíme na zem do pramínku, potůčku, řekya až do moře. Na své cestě se snaží pomáhat.

Vybíráme 20,-Kč na dítě.

 

VÝSTAVA DÝNÍ A STRAŠIDÝLEK NEBO DOMEČKŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás a Vaše děti zapojilI do každoroční podzimní výstavy přírodních dekorací, které se vám podaří vyrobit. Fantazii se meze nekladou. Můžete udělat společně s dětmi dýňovou lampičku, strašidýlko, kaštanová zvířátka nebo  domečky z přírodního materiálu pro skřítky podzimníčky . Co vám čas a materiál dovolí. Z donesených věcí uděláme výstavu a můžeme také ohodnotit odbornou dětskou porotou, který výrobek je nejhezčí.

Připravte proto ke svým výtvorům cedulku se jmény.

Děkujeme a těšíme se na vaše výrobky, které můžete nosit od pondělí 17.10.2016.

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 26.10 - 27.10. jsou podzimní prázdniny. 28.10. státní svátek - MŠ je uzavřena.

Napište prosím docházku svých dětí do připravených seznamů V šatnách. Provoz mateřské školy bude pravděpodobně omezen na jednu třídu. Pokud děti o podzimních prázdninách nepřijdou,nezapomeńte na včasné odhlášení obědů.Zobrazit všechny aktuality >>