Aktuality

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

23. 11. 2018

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V PROSINCI

ANGLIČTINA

Děti rok před zahájením školní docházky (všechny děti z obou tříd) mají angličtinu pravidelně 2x týdně: ÚTERÝ (v Modré třídě), ČTVRTEK (v Oranžové třídě).

Výuka angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v 8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují průběh lekcí!

V měsíci prosinci bude poslední angličtina v úterý 18.12.2018!

 

FLÉTNA

Výuka hry na flétnu se koná pravidelně každý čtvrtek od 15.15 hodin pod vedením Mgr. Evy Kičinkové.

V měsíci prosinci bude poslední flétna ve čtvrtek 20.12.2018!

 

LOGOPEDIE

U všech dětí byla provedena úvodní depistáž. V současné době na ni navazuje pravidelná logopedická intervence. Ta probíhá v ÚTERÝ (Modrá třída) a ve STŘEDU (Oranžová třída) vždy v dopoledních a odpoledních hodinách. U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytnou logopedky rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie

 

 

JEDNOTLIVÉ AKCE V PROSINCI

 

ZAČÍNÁME OTVÍRAT ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Od 1. prosince každý den otvíráme okénka a šuplíčky adventního kalendáře. Seznamujeme  děti s vánočními zvyky a tradicemi.

 

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT - mikulášská nadílka v mateřské škole

Termín: 4.12.2018 (úterý), dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Mateřskou školu navštíví trojice známých postav. Děti jim zazpívají a zarecitují. Za odměnu dostane každé dítě domů mikulášský balíček s drobnými dárky díky sponzorským darům od rodičů - děkujeme!

Je nutné přivést děti do 8.00 hodin!


 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU VE TŘÍDÁCH

Termín: 5.12.2018 (středa), dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Děti a paní učitelky budou společně ve svých třídách zdobit vánoční stromeček a vytvoří jedinečnou sváteční atmosféru. Během výzdoby si budou společně povídat o Vánocích, zvycích, rituálech a tajných přáních.

 

 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: 7.12.2018 (pátek) - dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Už od rána bude činnost s dětmi tematicky zaměřena na tvoření přáníček a výrobků na vánoční jarmark, který se uskuteční 12.12.2018 (středa). Na jarmarku si mohou rodiče s dětmi výrobky zakoupit.

Přiveďte děti do 8 hodin, abychom měli dost času na vytvoření a dokončení všech výrobků.

 

 

NÁM, NÁM, NARODIL SE - VÁNOČNÍ DIVADLO V MŠ

Termín: 11.12.2018 (úterý)   -  dopolední program v mateřské škole pro všechny děti

V průběhu tohoto vánočního divadelního představení děti uvidí příběhputování Marie a Josefa a narození Ježíška v podání živých herců i obřích plošných loutek. V představení zazní české vánoční koledy, které si děti mohou s herci zazpívat.

Vybíráme vstupné 45,- Kč!

Přiveďte děti do 8 hodin, svačina bude dříve!

 

 

VÁNOČNÍ JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: 12.12.2018 (středa) - odpolední jarmark pro děti, rodiče a přátele mateřské školy s možností nákupu dětských vánočních výrobků

Vážení rodiče,

vaše děti se s chutí pustily do výroby vánočních dekorací, ozdob, malých i velkých výtvarných děl. Tyto originální a půvabné dětské práce vám nabídneme k odkoupení prostřednictvím vánočního jarmarku.

Vánoční jarmark bude zahájen od 14.45 hodin v Oranžové třídě a ukončen bude v 16.30 hodin. Příchozí si mohou prohlédnout a následně zakoupit originální dětské výrobky, a použít je například k výzbobě svých obydlí nebo věnovat blízkým jako vánoční dárek.

Čeká na vás příjemné občerstvení v podobě kávy, čaje, punče, drobného vánočního cukroví.

Rodiče si mohou děti průběžně vyzvedávat v Modré třídě!!! (děti budou spojené)

 

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás! Vzít s sebou můžete i prarodiče, strýčky, tetičky...       

KOLEKTIV MŠ

 

 

VÁNOČNÍ NÁDÍLKA - ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

Termín: 14.12.2018 (pátek) - dopolední vánoční akce v mateřské škole pro všechny děti

Opět jsou tu po roce, krásné bílé Vánoce...

Sváteční dopoledne, pro všechny děti, motivované vánočními zvyky, tradicemi, atmosférou a vůní cukroví. Děti si u rozsvíceného vánočního stromečku zazpívají koledy v doprovodu kytary, flétny či klavíru a budou čekat na příchod Ježíška. Nadílka bude jednak společná pro všechny děti a také individuální - každé dítě dostane od Ježíška svůj osobní vánoční dáreček, který bude jen pro něj a který si odnese domů. 

Tímto prosíme hodné maminky, které budou mít již něco upečeno, aby donesly malou ochutnávku!

A děkujeme touto cestou všem sponzorům za velkorysé finanční příspěvky na osobní dárky pro děti!  Ostatní dárky budou společné pro všechny děti - didaktické, logické hry, překvapení v podobě velkých kreativních stavebnic. Vánoce budou pro děti velmi bohaté a pestré.

Přiveďte děti do 8.00 hodin, budeme dříve svačit! Půjdeme na pobyt venku již po 9 hodině!

 

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od soboty 22.12.2018 do středy 2.1.2018. V novém roce se na vás budeme těšit od čtvrtka 3.1.2019.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a dětem bohatého Ježíška.

 

Venku tiše nasněží,
zvony zvoní na věžích.
Nejkrásnější ze všech nocí
chodí k lidem o Vánocích.
Ve sváteční světnici
voní čerstvé jehličí...Vánoční prázdniny - uzavření MŠ

17. 11. 2018

V době vánočních prázdnin od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude MŠ uzavřena. Provoz začne ve čtvrtek 3. 1. 2019.Nové fotky ve FOTOGALERII!!!

14. 11. 2018

Vážení rodiče,

navštivte naši webovou FOTOGALERII! Za 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019 jsme pro vás připravili malý předvánoční dárek v podobě fotografií vašich dětí.

 Zobrazit všechny aktuality >>