Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

16. 06. 2017

Vážení rodiče,

čtěte pozorně informace, týkající se prázninového provozu.

je UZAVŘENA od pondělí 3.7.2017 do neděle 13.8.2017.

PRÁZNINOVÝ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI JE od pondělí 14.8.2017 do čtvrtka 31.8.2017.

ŠKOLNÉ ZA SRPEN ČINÍ 800,-Kč - jen pro přihlášené děti, bude uhrazeno převodem na účet MŠ do 15. srpna. Děti které nejsou na srpen nahlášené, školné neplatí.

STRAVA O PRÁZNINÁCH JE ZAJIŠTĚNA JINOU ŠKOLNÍ JÍDELNOU: vařit bude ŠKOLNÍ JÍDELNA HELSINSKÁ, odhlášky obědů telefonicky k nám do MŠ - do 9 hodin ráno je nutno odhlásit oběd na následující den. Děti bez nahlášené stravy nemohou být do MŠ přijaty. Přeplatky za řádně odhlášené obědy bude vracet školní jídelna na váš účet.

Od 1.9.2017 začíná vařit naše školní jídelna, takže si stravu na poslední prázdninový den nahlašte či odhlašte ve známém systému www.strava.cz

Od pondělí 4.9.2017 začíná již nový školní rok 2017/2018

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a přízeň v tomto školní roce. Dětem přejeme klidné a pohodové prázdniny, rodičům odpočinkovou dovolenou a školákům hezký vstup do 1.třídy.

Krásné léto všem přejí zaměstnanci MŠ UP.

 

 

 Akce na měsíc ČERVEN

31. 05. 2017

Vážení rodiče,

schyluje se ke konci našeho školního roku a přinášíme akce pro děti, které v měsíci ČERVNU PROBĚHNOU.

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST - SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SPOJENÉ S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ

Celodopolední slavnostní akce plá her, soutěží, pohádek, tance a hudby na závěr školního roku spojená s rozloučením předškoláků a s rozloučením s uplynulým školním rokem.

Termín konání: 8.6.2017 (ČTVRTEK) - akce v mateřské škole pro všechny děti

Akce proběhne venku na zahradě mateřské školy v dopoledních hodinách a bude moderována herci Moravského divadla Olomouc. 

Na programu budou hry, soutěže, pohádka, tanec a pasování předškoláků, kterým bude v závěru předán dárek na rozloučenou, stužka a diplom.

Akce je určena pro VŠECHNY DĚTI MŠ.

V případě nepříznivého počasí se přenese akce do vnitřních prostor.

Přiveďte prosím své děti do 8.00 hodin!

Cena programu je 80,-Kč

 

ŠKOLNÍ VÝLET DO DRAHANOVIC -  STŘÍŽOVA

Termín: 14.6.2017 (STŘEDA) - výlet pro všechny děti, odjíždíme ráno autobusem do Drahanovic - Střížova a vracíme se na oběd

Děti čeká dobrodružný výlet autobusem do Drahanovic - Střížova, kde se podívají na velký model zahradní  funkční železnice. 

Podle časových možností a podle počasí nás čeká vycházka do okolní přírody a svačinka v přírodě.

Na výlet si každé dítě vezme: batoh s vlastní svačinkou (nedávejte dětem čokoládu, žvýkačky, tvrdé drops bonbony), pití v dobře uzaviratelné láhvi (nejlépe vodu nebo jiný nesladký nápoj), pláštěnku, sportovní oblečení a pevné sportovní obutí - vše závisí na počasí daného dne. Svačinu z mateřské školy (ze školní jídelny) si děti odnesou domů.

Odjezd autobusem, který bude přistaven na ulici Šmeralova, je v 8.00 hodin.

Odchod z mateřské školy k autobusu v 7. 45 hodin. Na výlet pojedou všechy učitelky, v mateřské škole nikdo nezůstává.

Návrat bude na oběd. Na cestě může nastat malé zpoždění, proto počítejte s tím, že pokud si dítě budete chtít vzít po obědě, může to být později než jsme zvyklí.

Cena výletu je 110,-Kč a v ceně je zahrnuta cesta autobusem, vstup na železnici, malé překvapení pro děti. Výlet se uskuteční i za deštivého počasí.

 
SPORTOVNÍ TÝDEN aneb POHYBEM KE ZDRAVÍ
 
Termín: 16. - 23.6.2017 
 
Celotýdenní projekt vycházející z našeho ŠVP,  na značku MÍČ. V rámci projektu bude kladen důraz na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu, na  rozvoj pohybových dovedností dětí, hrubé i jemné motoriky, na podporu fyzické zdatnosti a  otužilosti dětí.
 V tomto týdnu budeme s dětmi absolvovat pravidelné dlouhé výpravy a procházky po okolí mateřské školy s tělovýchovýchovnými aktivitami a hrami, každodenní cvičení uvnitř i venku na nářadí,  s různorodým tělovýchovným náčiním a s tělovýchovnými pomůckami, kterými ja naše MŠ bohatě vybavena. Budeme hrát také zajímavé pohybové a sportovní hry pro utužení kolektivu a pravidel "far play".
 
Připravte prosím dětem na tento týden vhodné oblečení dovnitř i ven.
 
 
VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A DALŠÍM PŘÁTELŮM ŠKOLY PŘEJEME KLIDNÉ PRÁZDNINY, ODPOČINEK, DĚTEM SKVĚLÉ A NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZNINY BEZ ÚRAZU A BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V NOVÉM ROCE 2017/2018.
ZAČÍNÁME 1.9.2017

 Akce na měsíc KVĚTEN

02. 05. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám přehled akcí na měsíc KVĚTEN.

MEZI PRAVIDELNÉ AKCE, KTERÉ V MĚSÍCI KVĚTNU KONČÍ, PATŘÍ:

ANGLIČTNA

- bude ukončena ukázkovou lekcí pro ostatní mladší děti, které ji nenavštěvovaly

PRO DĚTI Z MODRÉ TŘÍDY V ÚTERÝ 23.5.2017 OD 7.45 HOD.

PRO DĚTI Z ORANŽOVÉ TŘÍDY VE ČTVRTEK 25.5.2017 OD 7.45 HOD.

Pokud chcete, aby se vaše dítě na ostatní kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.45 hod.

Děti - angličtináři získají diplom o absolvování, malou odměnu a udělají si tak malou anglickou besídku

 

LOGOPEDIE

- logopedická péče v MODRÉ TŘÍDĚ bude ukončena v ÚTERÝ 6.6.2017

- logopedická péče v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ bude ukončena ve ČTVRTEK 8.6.2017

 

FLÉTNA

Výuka hry na flétnu bude uzavřena závěrečným koncertem - vystoupením dětí, které bude přístupné pro všechny děti a rodiče.

Termín koncertu: pro nemoc paní učitelky Kičinkové, se přesné datum koncertu včas sdělí.

Sledujte prosím nástěnku flétny, kde budeme dávat aktuální informace.

 

Další KVĚTNOVÉ AKCE jsou:

BESÍDKA PRO MAMINKY A TATÍNKY

Srdečně zveme všechny rodiče na besídku u příležitosti Svátku matek, kterou děti v současné době pod vedením pedagogů ve třídách pilně nacvičují, aby rodičům předvedly, co se naučily a hlavně, aby maminky a ostatní rodinné příslušníky svým vystoupením potěšily. Besídka bude ukončena předáním dárku pro maminky, které děti samy vlastnoručně vytvořily. Besídka proběhne v naší mateřské škole v tyto dny:

MODRÁ TŘÍDA - 10.5.2017 (středa) od 15.30 hodin.

ORANŽOVÁ TŘÍDA - kvůli nemoci p.uč. Kičinkové se besídka pravděpodobně uskuteční až v druhé půlce května - termín Vám bude dostatečně dopředu sdělen.

Podrobné informace k besídkám najdete vyvěšené v mateřské škole u jednotlivých tříd. Maminky a děti z Oranžové třídy budou mít cvičební úbory - budeme společně cvičit.

 

SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ

Termín: 31.5.2017 (úterý) - celo-dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

V letošním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný již od ranních hodin (asi od 8 hod.), doveďte děti včas, aby si do dostatečně užily.

Připravte prosím dětem vhodné sportovní oblečení s ohledem na počasí, pokrývku hlavy - nedávejte jim sluneční brýle, řetízky, korálky aj.věci, které jsou nebezpečné.

Uvítáme také jakékoliv čerstvé ovoce nebo ovocné džusy na malý ovocný raut, který bychom pro děti rádi připravili, aby se mohly po skákání ovocem občerstvit.

Hrad bude připraven od 08.00 do 11.30 hodin, přiveďte děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!!!

Vybíráme 40,-Kč

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE ČR

Termín: 18.5.2017 (čtvrtek) - akce pro předškoláky v mateřské škole

Příslušník městské policie navštíví mateřskou školu a seznámí děti se zásadami bezpečného chování na ulici, silnici a doma, děti budou přiměřenou a názornou formou poučeny o bezepečné jízdě na kole,o dopravních značkách a pravidlech, o tom, jak se mají chovat k cizím lidem, případně v různých kritických situacích. Prostřednictvím modelových situací přiblíží příslušníci městské policie dětem konkrétní případy, děti si prohlédnou policejní uniformy, čepice a jiné pomůcky pro policisty, do besedy se aktivně zapojí.

Beseda je zaměřena na rozvoj poznatků dětí v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti a na prevenci sociálně patologických jevů.

Beseda je určena pouze pro nejstarší děti (pro předškoláky, kteří odcházejí v září do první třídy), je zdarma a proběhne v dopoledních hodinách.

Je třeba přivést děti do 08.00 hod.

 Zobrazit všechny aktuality >>