Aktuality

Akce na měsíc KVĚTEN

02. 05. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám přehled akcí na měsíc KVĚTEN.

MEZI PRAVIDELNÉ AKCE, KTERÉ V MĚSÍCI KVĚTNU KONČÍ, PATŘÍ:

ANGLIČTNA

- bude ukončena ukázkovou lekcí pro ostatní mladší děti, které ji nenavštěvovaly

PRO DĚTI Z MODRÉ TŘÍDY V ÚTERÝ 23.5.2017 OD 7.45 HOD.

PRO DĚTI Z ORANŽOVÉ TŘÍDY VE ČTVRTEK 25.5.2017 OD 7.45 HOD.

Pokud chcete, aby se vaše dítě na ostatní kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.45 hod.

Děti - angličtináři získají diplom o absolvování, malou odměnu a udělají si tak malou anglickou besídku

 

LOGOPEDIE

- logopedická péče v MODRÉ TŘÍDĚ bude ukončena v ÚTERÝ 6.6.2017

- logopedická péče v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ bude ukončena ve ČTVRTEK 8.6.2017

 

FLÉTNA

Výuka hry na flétnu bude uzavřena závěrečným koncertem - vystoupením dětí, které bude přístupné pro všechny děti a rodiče.

Termín koncertu: pro nemoc paní učitelky Kičinkové, se přesné datum koncertu včas sdělí.

Sledujte prosím nástěnku flétny, kde budeme dávat aktuální informace.

 

Další KVĚTNOVÉ AKCE jsou:

BESÍDKA PRO MAMINKY A TATÍNKY

Srdečně zveme všechny rodiče na besídku u příležitosti Svátku matek, kterou děti v současné době pod vedením pedagogů ve třídách pilně nacvičují, aby rodičům předvedly, co se naučily a hlavně, aby maminky a ostatní rodinné příslušníky svým vystoupením potěšily. Besídka bude ukončena předáním dárku pro maminky, které děti samy vlastnoručně vytvořily. Besídka proběhne v naší mateřské škole v tyto dny:

MODRÁ TŘÍDA - 10.5.2017 (středa) od 15.30 hodin.

ORANŽOVÁ TŘÍDA - kvůli nemoci p.uč. Kičinkové se besídka pravděpodobně uskuteční až v druhé půlce května - termín Vám bude dostatečně dopředu sdělen.

Podrobné informace k besídkám najdete vyvěšené v mateřské škole u jednotlivých tříd. Maminky a děti z Oranžové třídy budou mít cvičební úbory - budeme společně cvičit.

 

SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ

Termín: 31.5.2017 (úterý) - celo-dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

V letošním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný již od ranních hodin (asi od 8 hod.), doveďte děti včas, aby si do dostatečně užily.

Připravte prosím dětem vhodné sportovní oblečení s ohledem na počasí, pokrývku hlavy - nedávejte jim sluneční brýle, řetízky, korálky aj.věci, které jsou nebezpečné.

Uvítáme také jakékoliv čerstvé ovoce nebo ovocné džusy na malý ovocný raut, který bychom pro děti rádi připravili, aby se mohly po skákání ovocem občerstvit.

Hrad bude připraven od 08.00 do 11.30 hodin, přiveďte děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!!!

Vybíráme 40,-Kč

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE ČR

Termín: 18.5.2017 (čtvrtek) - akce pro předškoláky v mateřské škole

Příslušník městské policie navštíví mateřskou školu a seznámí děti se zásadami bezpečného chování na ulici, silnici a doma, děti budou přiměřenou a názornou formou poučeny o bezepečné jízdě na kole,o dopravních značkách a pravidlech, o tom, jak se mají chovat k cizím lidem, případně v různých kritických situacích. Prostřednictvím modelových situací přiblíží příslušníci městské policie dětem konkrétní případy, děti si prohlédnou policejní uniformy, čepice a jiné pomůcky pro policisty, do besedy se aktivně zapojí.

Beseda je zaměřena na rozvoj poznatků dětí v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti a na prevenci sociálně patologických jevů.

Beseda je určena pouze pro nejstarší děti (pro předškoláky, kteří odcházejí v září do první třídy), je zdarma a proběhne v dopoledních hodinách.

Je třeba přivést děti do 08.00 hod.

 Nové fotky v sekci FOTOGALERIE

26. 04. 2017

Vážení rodiče,

v sekci fotogalerie můžete shlédnout vložené fotky za období prosinec - duben.Akce na měsíc DUBEN

31. 03. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám jarní akce na měsíc DUBEN. Chtěli bychom Vás požádat, abyste četli informace pozorně, platili včas peníze na dané programy a divadla a byli připraveni na kroužky, do kterých jste Vaše děti přihlásili.

MEZI PRAVIDELNÉ AKTIVITY PATŘÍ:

ANGLIČTINA

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v MODRÉ třídě, ČTVRTEK: v ORANŽOVÉ třídě. Výuka bude ukončena na konci května 2017.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v  8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

FLÉTNA 

Pod vedením Mgr. Evy Kičinkové dále pokračuje výuka hry na zobcovou flétnu pro přihlášené děti - vždy každou středu v čase od 8. 30 hodin.

Podrobnější informace o probíraném učivu v jednotlivých lekcích naleznete každou středu na nástěnce, konzultace o pokrocích dětí lze domluvit  s paní učitelkou Kičinkovou v Oranžové třídě. Sledujte zadané úkoly, doma je třeba s dětmi cvičit.

 

LOGOPEDIE

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie  probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne. Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Nově mají všechny děti zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami.

 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

Termín: 4. 4. 2017 (ÚTERÝ) - akce pro všechny děti v obou třídách v mateřské škole

Tvořivá výtvarná dílna s účasí studentek PdF UP - děti se budou celé dopoledne věnovat výtvarným činnostem na velikonoční a jarní téma, které pro ně připravily paní učitelky. Hotové výrobky a práce dětí budou vystaveny na chodbě MŠ, některé jarní a velikonoční dekorace si děti odnesou domů.

Přiveďte děti do 8 hodin, aby si stihly své výrobky v klidu dokončit.

 

HUDEBNÍ POŘAD - ŠEL TUDY...

Termín: 7.4.2017 (PÁTEK) - program pro všechny děti v mateřské škole

Hudební pořad pod vedením učitelů LŠU ve Žďáru nad Sázavou. Děti se seznámí s hudebními nástroji a zapojí se do programu zpěvem, rytmizací.

Program je určen pro všechny děti. Je třeba přivést děti do MŠ do 8.00 hodin.

Vybíráme 50,- Kč.

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Termín: 13. a 14.4.2017 (ČTVRTEK + PÁTEK)

Vážení rodiče,

z důvodu konání velikonočních prázdnin bude mateřská škola ve čtvrtek 13.4. s omezeným provozem, 14.4. bude uzavřena (státní svátek).

Napište prosím ve svých třídách, šatnách docházku dětí a nezapomeňte si včas odhlásit obědy. Děti budou spojeny do jedné třídy.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ VŠECH DĚTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROK

Termín: 25.4.2017 (ÚTERÝ) - pan fotograf začne fotit v 8 hodi ráno, je třeba přivést děti do 7.30!!!!

Společné fotografování všech dětí na skupinovou fotografii (zvlášť děti z Modré a zvlášť děti z Oranžové třídy);  malé skupinky podle vašeho přání. Podmínkou focení skupinek je odběr min.3 ks fotek - 1 ks za 20,-Kč. Skupinky (kdo na fotce má být a kolik ks chcete) je třeba nahlásit předem učitelkám na třídách.

Cena společné fotografie bude 45,-kč.

Přiveďte děti do 7.30 hod. připravte jim vhodné oblečení i obutí. Pokud bude hezké počasí, můžeme se fotit i venku. Kdo přijde pozdě ať počítá s tím, že na společné fotografii nebude.

Angličtina v den fotografování odpadá!

 

DIVADLO HUDBY - POHÁDKA Z BUDÍKU - odchod všech dětí pěšky z MŠ do Divadla hudby v 9. 15 hodin!

Termín: 27.4.2017 (ČTVRTEK)

Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou cestu za Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je.

V pohádce se vystupuje s marionetami s drátem - loutkami vedenými shora na nitích. Představení komunikuje s dětmi a zapojuje je do děje, písniček.

Pohádka je určena pro všechny děti. Celá mateřská škola jde do divadla pěšky, odchod je naplánován na 9.15 hodin.

Před odchodem se děti nasvačí. Přiveďte děti do 8.00, můžete je nechat v olbečení ve kterém budou do divadla odcházet.

Cena představení je 75,-Kč. 

 
PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A VESELÉ VELIKONOCE. DĚVČATÚM POŘÁDNOU MRSKAČKU, ABY BYLY ZDRAVÉ A CHLAPCŮM PLNÝ KOŠÍK VYKOLEDOVANÝCH DOBROT.
 
Kolektiv MŠ UPZobrazit všechny aktuality >>