Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠUP DNE 1. 3. 2018

11. 02. 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠUP DNE 1. 3. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat dne 1. 3. 2018 (čtvrtek) od 15. 15 do 17. 00 hod. v  naší mateřské škole.

Všichni návštěvníci - dospělí i děti, budou mít možnost seznámit se s mateřskou školou, prohlédnout si prostory mateřské školy a její vybavení, seznámit se také s jejím vzdělávacím programem a nabízenými aktivitami pro děti.

Den otevřených dveří je určen zejména pro děti a rodiče, kteří se chystají do naší mateřské školy k zápisu na jaře 2018. (Zapisují se děti, které v případě přijetí nastoupí k 1. 9. 2018 a které dovrší k tomuto datu věk tří let - viz webové stránky, sekce Zápis a Kriteria přijetí)

Vaše případné dotazy rádi zodpoví pedagogové mateřské školy.

Adresa mateřské školy: Šmeralova 1116/10; 771 47 Olomouc – mateřská škola se nachází v areálu vysokoškolských kolejí J.V. Fischera

Těšíme se na vaši účast.

 

 Akce na měsíc ÚNOR

31. 01. 2018

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V ÚNORU 2018:

ANGLIČTINA 

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v Modré třídě, ČTVRTEK: v Oranžové třídě. Výuka bude ukončena na konci května 2018.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7:45 a končí v 8:15 hodinJe nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. 

Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

LOGOPEDIE 

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne.

Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě či ve sborovně - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. Kontakty na logopedky jsou vyvěšené na nástěnce v MŠ.

 

FLÉTNA - pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Kičinkové

Výuka flétny probíhá  v únoru  pravidelně každý týden, vždy ve středu ráno, kdy začíná první SKUPINA od 7:30, druhá SKUPINA od 8:00. Je nutné přivést děti včas a vzít s sebou flétnu a noty. Ukončení výuky bude na konci května 2018.

Upozorňujeme rodiče přihlášených dětí, že  dosažení pokroků ve hře na flétnu lze očekávat pouze v případě, že budou děti doma pravidelně zadané úkoly cvičit (stačí chvíli každý den). Případné dotazy rodičů ohledně výuky či podrobnější informace poskytne p. učitelka Mgr. Eva Kičinková prostřednictvím mailu.

Na nástěnce na chodbě najdou rodiče každý týden přehled probíraného učiva, případně zadané úkoly. (označeno slovem FLÉTNA)

 

JEDNOTLIVÉ AKCE V ÚNORU 2018:

 

1. LITERÁRNÍ DOPOLEDNE S KNIHOU A POHÁDKOU - dopolední vzdělávací program v mateřské škole pro děti z Modré třídy.

Termín: 13.2.2018 (úterý)

Spolupráce s rodiči a prarodiči v rámci projektu Celé Česko čte dětem - "Babička a dědeček do školky" - zaměřeno na vztah dětí ke knize, na vytváření předpokladů k budoucímu čtenářství, na rozvoj čtenářské pregramotnosti, komunikačních a jazykových předpokladů.

Mateřskou školu navštíví babička od Vojtíška Topinky (Modrá třída), která dětem představí vybranou knihu, přečte pohádku a nabídne dětem aktivní zapojení do pohádky formou pohybu, dramatizace a výtvarné tvorby.

Vybraná kniha: K. Poljakovová - POHÁDKY (pohádka Zajíc a ježek). Pohádka vypráví o tom, jak spolu zajíc a ježek trávili zimu - jak si pomáhali, spolupracovali, stavěli si domeček a hledali nové přátelé. Děti se z pohádky dozví o mnoho informací o zvířátkách, o úskalích zimy nebo o tom, jak se vyplatí být kamarádský.

Děti z MODRÉ TŘÍDY přiveďte do 8:15.

 

2. KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: 15.2.2018 (čtvrtek) - dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Dopoledne s bohatým karnevalovým programem plné her, soutěží a tancování v režii pedagogů na třídách.

Prosíme všechny rodiče, aby dětem připravili JEDNODUCHÝ KOSTÝM, ve kterém se budou moc pohybovat a také chodit a samostatně se obsloužit na WC. Přivítáme malé občerstvení v podobě OVOCE, ZELENINY, SUŠENEK, KŘUPEK, DŽUSU aj. zdravých pochutin. Děkujeme.

Masky přineste uložené do podepsané igelitové tašky, po skončení karnevalu masky do tašek s dětmi uložíme. 

Prosíme také všechny vojáky, rytíře, prince a zbrojnoše, aby své zbraně zanechali doma a mohli mít tak volné ruce pro tanec a soutěže.

V tento den nejdeme ven a mimořádně odpadá angličtina.

Přiveďte své děti nejpozději do 8.00 hod., v šatně je převlékněte do masek a přiveďte již nachystané.

Těšíme se na všechny pohádkové a jiné bytosti.

 

3. ,,STALO SE NESTALO" - edukační dopolední program v MŠ pro všechny děti ve spolupráci s prostějovskou hvězdárnou pod vedením odborné lektorky, který je zaměřený na seznámení dětí s  planetami sluneční soustavy

Termín: 22.2.2018 (čtvrtek)

Tomáš měl nehodu na novém kole. Nyní je sám v nemocničním pokoji a my se s ním v jeho představách budeme toulat vesmírem. Seznámíme se s celou rodinkou planet. Poznáme zvídavou Venuši, tatínka Jupitera, sestru Zemi i všechny bratry. Kolik jich je celkem? Musí někoho poslouchat nebo si jen tak poletují oblohou? Doplněno snímky planet sluneční soustavy

Děti budou rozděleny na dvě skupiny, přičemž ORANŽOVÁ TŘÍDA začne od 9:00, MODRÁ TŘÍDA od 10:00, program bude trvat jednu hodinu.

Vybíráme 20,-Kč.

Děti z ORANŽOVÉ TŘÍDY přivěďte do 8:00. Budou dříve svačit !!!DAŃOVÁ SLEVA - POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÉHO ŠKOLNÉHO ZA ROK 2017

11. 01. 2018

Formulář potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2017 obdrží rodiče na vyžádání u učitelek ve třídách.(Uplatnění daňové slevy za pobyt dítěte v mateřské škole) Ostatní podrobné informace ohledně vyplnění formuláře obdržíte v MŠ. Zobrazit všechny aktuality >>