Aktuality

DOPLNĚNÍ AKCE NA ČERVEN

24. 05. 2018

 

 BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE ČR

Termín: 18.6.2018 (pondělí)

Příslušník městské policie navštíví mateřskou školu a seznámí děti se zásadami bezpečného chování na ulici, silnici a doma, děti budou přiměřenou a názornou formou poučeny o bezepečné jízdě na kole,o dopravních značkách a pravidlech, o tom, jak se mají chovat k cizím lidem, případně v různých kritických situacích. Prostřednictvím modelových situací přiblíží příslušníci městské policie dětem konkrétní případy, děti si prohlédnou policejní uniformy, čepice a jiné pomůcky pro policisty, do besedy se aktivně zapojí.

Beseda je zaměřena na rozvoj poznatků dětí v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti a na prevenci sociálně patologických jevů.

Beseda je určena pouze pro nejstarší děti (pro předškoláky, kteří odcházejí v září do první třídy), je zdarma a proběhne v dopoledních hodinách.

Je třeba přivést děti do 8.00 hod.

 Akce na měsíc ČERVEN

30. 04. 2018

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a přinášíme akce pro děti, které v měsíci ČERVNU proběhnou.

 

1. SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ

Termín: 1.6.2018 (pátek) -  celodopolední akce v mateřské škole pro všechny děti na školní zahradě

V letošním školním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě, který bude umístěn od ranních hodin na školní zahradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný již od ranních hodin, přijdťe tedy s dětmi včas, aby si to dostatečně užily.
Připravte prosím dětem vhodné oblečení, pokrývku hlavy.
 
Rádi bychom pro děti uspořádali malý ovocný raut a přivítali bychom od rodičů jakékoliv čerstvé ovoce nebo džus, aby se děti mohly po skákáni osvěžit. Pro děti bude také nachystán dárek v podobě malého balíčku.
 
Hrad bude připraven od 08.00 do 11.30, přiveďte proto děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin.
 
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

Vybíráme 45,-Kč.

 

2. ŠKOLNÍ VÝLET DO DO ČECH POD KOSÍŘEM

Termín: 6.6.2018 (středa) - výlet pro všechny děti, odjíždíme ráno autobusem do Čech pod Kosířem a vracíme se na oběd.

Děti čeká dobrodružný výlet autobusem do Čech pod Kosířem, kde si prohlédnou zámecký park, vzácné stromy a muzeum Jana Svěráka. Budeme abslovovat edukační program s vílou - průvodkyní, název programu je S Vílou za pohádkami.

Na výlet si každé dítě vezme: batoh s vlastní svačinkou (nedávejte dětem čokoládu, žvýkačky, tvrdé drops bonbony), pití v dobře uzavíratelné láhvi (nejlépe vodu nebo jiný nesladký nápoj), pláštěnku, sportovní oblečení a pevné sportovní obutí - vše závisí na počasí daného dne. Svačinu z mateřské školy (ze školní jídelny) si děti odnesou domů.

Odjezd autobusem, který bude přistaven na ulici Šmeralova, je v 8.00 hodin.

Odchod z mateřské školy k autobusu v 7:45 hodin. Na výlet pojedou všechny učitelky, v mateřské škole nikdo nezůstává. Výlet se uskuteční i za deštivého počasí.

Návrat bude na oběd. Na cestě může nastat malé zpoždění, proto počítejte s tím, že pokud si dítě budete chtít vzít po obědě, může to být později než jsme zvyklí.

Cena výletu je 130,-Kč. (autobus + edukační program)

 

3. ZAHRADNÍ SLAVNOST - SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SPOJENÉ S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ

Celodopolední slavnostní akce plná her, soutěží, pohádek, tance a hudby na závěr školního roku, spojená s rozloučením předškoláků a s rozloučením s uplynulým školním rokem.

Termín konání: 7.6.2018 (čtvrtek) - akce v mateřské škole pro všechny děti

Akce proběhne venku na zahradě mateřské školy v dopoledních hodinách a bude moderována herci Moravského divadla Olomouc. 

Na programu budou hry, soutěže, pohádka, tanec a pasování předškoláků, kterým bude v závěru předán dárek na rozloučenou s mateřskou školou, stužka a diplom.

Akce je určena pro VŠECHNY DĚTI MŠ.

V případě nepříznivého počasí se přenese akce do vnitřních prostor.

Přiveďte své děti do 8.00 hodin!

Cena programu je 80,-Kč

 
4. SPORTOVNÍ TÝDEN aneb POHYBEM KE ZDRAVÍ
 
Termín: 11. - 15.6.2018 (pondělí-pátek)
 
Celotýdenní projekt vycházející z našeho ŠVP,  na značku MÍČ. V rámci projektu bude kladen zesílený důraz na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu, na  rozvoj pohybových dovedností dětí, hrubé i jemné motoriky, na podporu fyzické zdatnosti a  otužilosti dětí.
V tomto týdnu budeme s dětmi absolvovat pravidelné dlouhé výpravy a procházky po okolí mateřské školy s tělovýchovnými aktivitami a hrami, každodenní cvičení uvnitř i venku na nářadí,  s různorodým tělovýchovným náčiním a s tělovýchovnými pomůckami, kterými ja naše MŠ bohatě vybavena. Budeme hrát také zajímavé pohybové a sportovní hry pro utužení kolektivu a pravidel "fair play".
 
Připravte prosím dětem na tento týden vhodné oblečení dovnitř i ven.
 
 
NA ZÁVĚR VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A DALŠÍM PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJEME KLIDNÉ PRÁZDNINY, ODPOČINEK, DĚTEM SKVĚLÉ A NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZNINY BEZ ÚRAZU A BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019.
 

 OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

24. 04. 2018

Mateřská škola bude o prázninách v provozu od: 13. 8. 2018 do 31. 8. 2018.  Podrobné informace o organizaci prázdninového provozu jsou pro rodiče vyvěšeny v mateřské škole.Zobrazit všechny aktuality >>