Aktuality

Akce na měsíc KVĚTEN a ČERVEN 2019

23. 04. 2019

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V KVĚTNU A ČERVNU 2019

V květnu pokračuje logopedie a pravidelné kroužky angličtiny a flétny. Žádáme rodiče, aby respektovali časový harmonogram a děti přivedli včas! Děkujeme.

Upozorňujeme rodiče, že kroužky angličtiny a flétny budou ukončeny v posledním květnovém týdnu - viz rozpis akcí květen.

 

ANGLIČTINA BUDE UKONČENA UKÁZKOVOU LEKCÍ PRO OSTATNÍ MLADŠÍ DĚTI, KTERÉ JI NENAVŠTĚVOVALY.  ZÁVĚREČNÁ LEKCE PROBĚHNE:

·       v ÚTERÝ 28.5.2019 v MODRÉ TŘÍDĚ

·       ve ČTVRTEK 30.5.2019 v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

Pokud chcete, aby se vaše dítě na ostatní kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.45 hodin! Děti - angličtináři získají diplom o absolvování kroužku angličtiny.

 

 

KROUŽEK FLÉTNY BUDE ZAKONČEN KONCERTEM PRO RODIČE VE ČTVRTEK 30.5.2019 V 15.30 HODIN V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ.

Srdečně jsou zváni i rodiče dětí, které kroužek flétny nenavštěvují.

 

 

POSLEDNÍ LOGOPEDIE PROBĚHNE V ČERVNU:

·       v  ÚTERÝ 11.6.2019 v MODRÉ TŘÍDĚ

·       ve STŘEDU 12.6.2019 v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

 

 

 

AKCE KVĚTEN 2019

 

ZÁPISDĚTÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín: čtvrtek 2.5.2019

Zápis proběhne v mateřské škole dopoledne od 9.30 do 11.30 hodin a odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin!

Podrobné informace viz. AKTUALITY -  Zápis dětí na školní rok 2019/2020

 

 

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ – dopolední akce v Moravském divadle Olomouc, pouze pro děti rok před zahájením školní docházky

Termín: pátek 10.5.2019, začátek představení v 10 hodin!

Učesaná-neučesaná, obutá-neobutá… Na děti čeká klasická pohádka Jana Wericha, kterou napsal na motivy pohádky Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Pohádka o mlynářově dceři Zdeničce, která se díky své moudrosti stane královnou, je plná písniček a zábavy. Nebudou chybět koloběžky!

Vybíráme: 60,- Kč!

Přiveďte děti do 8.15 hodin. Z mateřské školy do Moravského divadla odcházíme s dětmi pěšky ihned po svačině v 9.10 hodin, návrat z divadla do mateřské školy také pěšky.

 

 

BESÍDKA PRO RODIČE U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK

Srdečně zveme všechny rodiče na besídku u příležitosti Svátku matek. Děti v současné době pilně nacvičují pod vedením pedagogů ve třídách, aby rodičům předvedly, co se naučily a hlavně, aby maminky, tatínky a ostatní rodinné příslušníky svým vystoupením potěšily. Besídka proběhne v naší mateřské škole v tyto dny:

ORANŽOVÁ TŘÍDA -  středa15.5.2019 v 15.30

MODRÁ TŘÍDA -  čtvrtek 16.5.2019 v 15.30

Besídka bude ukončena předáním dárku pro maminky, které děti samy vytvořily. Podrobnější informace k besídce najdete vyvěšené v mateřské škole u jednotlivých tříd. 

Prosíme rodiče o spolupráci s přípravou kostýmů pro děti.

 

 

VÝLET NA KONĚ  (PODRUHÉ)  - celodopolední akce pro všechny děti z mateřské školy

Termín: čtvrtek 23.5.2019

Do Řídeče pojedeme autobusem tam i zpět - odjezd autobusu v 8.15 hodin, návrat na oběd. Odchod z mateřské školy k autobusu v 7.45 hodin.

V případě nepříznivého počasí se výlet ruší!

Podrobné organizační informace ohledně výletů na koně do Řídeče najdete na hlavní nástěnce v mateřské škole.

 

 

UKÁZKOVÁ ZÁVĚREČNÁ LEKCE ANGLIČTINY –pro ostatní mladší děti z mateřské školy, které angličtinu nenavštěvovaly

Termín:

·       v úterý 28.5.2019 v MODRÉ TŘÍDĚ

·       ve čtvrtek 30.5.2019 v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

Pokud chcete, aby se vaše dítě na nejstarší kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.45 hodin! Děti - angličtináři získají diplom o absolvování kroužku angličtiny.

Těmito lekcemi je angličtina ukončena a v červnu již nebude.

 

KONCERT FLÉTNY PRO RODIČE

Termín: čtvrtek 30.5.2019 v 15.30 hodin V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

Kroužek flétny bude slavnostně zakončen koncertem pro rodiče. Srdečně zveme i rodiče dětí, které kroužek flétny nenavštěvují.

 

 

SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ- celodopolední akce v mateřské škole pro všechny děti na školní zahradě

Termín: pátek 31.5.2019

V letošním školním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě, který bude umístěn od ranních hodin na školní zahradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný již od ranních hodin. Přiveďte děti brzy, aby si ho dostatečně užily.

Připravte prosím dětem vhodné oblečení, pokrývku hlavy.

Rádi bychom pro děti uspořádali malý ovocný raut a přivítali bychom od rodičů jakékoliv čerstvé ovoce nebo džus, aby se děti mohly po skákání osvěžit. Pro děti bude také nachystán dárek v podobě malého balíčku.

Vybíráme:  55,- Kč

Hrad bude připraven od 08.00 do 11.30, přiveďte proto děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

 

 

 

 

AKCE ČERVEN 2019

 

 KRÁLOVSKÉ HRÁTKY -  projektový den v mateřské škole s integrovanou angličtinou, zaměřený na podporu jazykového vzdělávání dětí a na poznávání jiných kultur a tradic

Termín: úterý 4. 6. 2019

Projektový den je určen pro děti z  Oranžové třídy a proběhne v průběhu celého dopoledne uvnitř MŠ i při  pobytu venku. Projekt povede paní učitelka Bc. V. Štěpánková ve spolupráci s odborníkem z praxe. V jeho vzdělávacím obsahu je integrovaná angličtina (anglická podstatná jména, slovesa, věty, fráze v tematickém okruhu britské královské rodiny)

Projekt hravou a přístupnou formou seznamuje děti s britskou královskou rodinou a vytváří u dětí povědomí o odlišných kulturních a společenských tradicích. V jeho průběhu také budou děti tvořit, tančit, hrát si a plnit zábavné vzdělávací úkoly jak v areálu mateřské školy, tak v parku. Děvčata si v tento den mohou přinést princeznovské šaty.

 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST – celodopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Termín: úterý 11.6. 2019

Slavnostní ukončení školního roku plné her, soutěží, tance a zpěvu proběhne na školní zahradě a bude spojené s pasováním předškoláků. Všichni budoucí školáci dostanou při pasování diplom, pamětní stužku a dárek na rozloučenou s mateřskou školou. Akci budou moderovat herci Moravského divadla Olomouc.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor mateřské školy!

Vybíráme: 80,- Kč!

 

 

VÝLET NA KONĚ  (POTŘETÍ)  - celodopolední akce pro všechny děti z mateřské školy

Termín: čtvrtek 13.6.2019

Do Řídeče pojedeme autobusem tam i zpět - odjezd autobusu v 8.15 hodin, návrat na oběd. Odchod z mateřské školy k autobusu v 7.45 hodin.

V případě nepříznivého počasí se výlet ruší!

Podrobné organizační informace ohledně výletů na koně do Řídeče najdete na hlavní nástěnce v mateřské škole.

 

 

SPORTOVNÍ TÝDEN – celotýdenní projekt pro všechny děti z mateřské školy

Termín: 17.-21.6.2019

Závěr školního roku se ponese v duchu olympijských her. Děti budou soutěžit v olympijských disciplínách, užijí si pohybové hry a cvičení při pravidelných dlouhých výpravách a procházkách v okolí mateřské školy.

V rámci projektu bude kladen zesílený důraz na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj pohybových dovedností dětí, hrubé i jemné motoriky, na podporu fyzické zdatnosti a otužilosti dětí. Tělovýchovné aktivity, hry, a každodenní cvičení budou posíleny využitím nářadí, různorodého tělovýchovného náčiní a tělovýchovných pomůcek, kterými je naše mateřská škola bohatě vybavena. Prostřednictvím pohybových a sportovních her chceme utužovat dětský kolektiv a posilovat pravidla "fair play".

Připravte prosím dětem na tento týden vhodné oblečení dovnitř i ven.

 

 

NA ZÁVĚR PŘEJEME VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLIDNÉ A ODPOČINKOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ NEZAPOMENUTELNÝCHZÁŽITKŮ, BEZ ÚRAZŮ. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.

 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI :)

 

 Prázdninový provoz 2019

31. 03. 2019

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠUP 2019

MŠ UZAVŘENA: 1. 7. – 11. 8. 2019

MŠ V PROVOZU: 12. 8. – 31. 8. 2019

 Podrobné informace o organizaci prázdninového provozu jsou pro rodiče vyvěšeny v mateřské škole.

 Zápis dětí na školní rok 2019/2020

31. 03. 2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ČTVRTEK DNE 2. 5. 2019:

DOPOLEDNE OD 9.30 – 11. 30 HODIN

ODPOLEDNE OD 14.30 DO 16.00 HODIN

 

K zápisu je nutné přinést:

  • Žádost o přijetí - řádně vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci a potvrzenou vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte včetně povinného očkování  – formulář žádosti o přijetí najdete na našich webových stránkách www.ms.upol.cz v sekci Dokumenty. Bez potvrzení lékaře nebude žádost přijata - dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví může mateřská škola přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným povinným očkováním. 
  • Občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
  • Rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů a kopii, kterou odevzdáte u zápisu)

K zápisu se dostavte s dítětem.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky MŠ – viz žádost o přijetí a webové stránky.

Zapisují se děti, které v případě přijetí nastoupí do mateřské školy k 1. 9. 2019.

 

 

 Zobrazit všechny aktuality >>