Aktuality

Akce na měsíc BŘEZEN

14. 02. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám jarní akce na měsíc BŘEZEN. Chtěli bychom Vás požádat, abyste četli informace pozorně, platili včas peníze na dané programy a divadla a byli připraveni na kroužky, do kterých jste Vaše děti přihlásili.

MEZI PRAVIDELNÉ AKTIVITY PATŘÍ:

ANGLIČTINA

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v MODRÉ třídě, ČTVRTEK: v ORANŽOVÉ třídě. Výuka bude ukončena na konci května 2017.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v  8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

FLÉTNA 

Pod vedením Mgr. Evy Kičinkové dále pokračuje výuka hry na zobcovou flétnu pro přihlášené děti - vždy každou středu v čase od 8. 30 hodin.

Podrobnější informace o probíraném učivu v jednotlivých lekcích naleznete každou středu na nástěnce, konzultace o pokrocích dětí lze domluvit  s paní učitelkou Kičinkovou v Oranžové třídě. Sledujte zadané úkoly, doma je třeba s dětmi cvičit.

 

LOGOPEDIE

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie  probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne. Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Nově mají všechny děti zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. 

 

BŘEZNOVÁ VÝSTAVA KNIH - MOTTO: "Kniha je můj kamarád" - celoměsíční projekt pro všechny děti

Termín: od 6. 3. 2017 (pondělí) mohou děti začít  nosit do mateřské školy své oblíbené knihy. Ukončení výstavy  - konec března 2017.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás a Vaše děti stejně jako v loňském roce zapojit do výstavy oblíbených dětských knih, kterou chceme uspořádat v měsíci březnu v mateřské škole. Děti si do mateřské školy přinesou z domova svoji oblíbenou knihu dle vlastního výběru, kterou znají a kterou mají rády. Z přinesených knih uspořádáme ve třídách výstavu. Děti nám svou knihu ukážou, seznámí s ní ostatní kamarády, budou nám o ní vyprávět, prohlédnou si ilustrace apod. S knihami budeme celý měsíc pracovat  a rozvíjet tak u dětí jejich jazykové dovednosti, předčtenářské dovednosti, poslechové dovednosti, paměť, myšlení, pozornost a vztah ke knize.  Děti se seznámí nenásilnou formou s autory, ilustrátory na které si mohou zahrát a vyzkoušet si tak jejich "povolání".

Všechny přinesené knihy budou celý měsíc ve třídách vystaveny a dětem bude umožněno jejich prohlížení, na konci března si  děti svou knihu odnesou domů.

Knihu prosím na přední stranu tužkou podepište, abychom se vyvarovali případné záměně.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se tento projekt bude dětem líbit.

 
 
DĚTI DĚTEM - JÓGA - MEDVĚDÍ POHÁDKA

Termín: 7.3.2016 (ÚTERÝ)

Děti z oranžové třídy si pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Kičinkové připraví cvičení jógy na téma medvědí pohádky. Diváci - tj.děti z modré třídy, se do cvičení aktivně zapojí.

 

PEVNOST POZNÁNÍ - PODMOŘSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
 
Termín: 9.3.2017 (ČTVRTEK) - odcházíme z MŠ po svačině v 9.25 hod. do Pevnosti poznání - jen děti rok před zahájením škol. doch.

Program Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce, který je určený pouze předškolákům, tj. dětem, které v září 2017 nastupují do ZŠ. 

Děti se v rámci programu seznámí s různými podmořskými živočichy, do programu se aktivně zapojí a formou hry a spolupráce získájí nové poznatky z oblasti biologie.

Cena programu je 30,-Kč. Přiveďte prosím děti, kterých se program týká, nejpozději do 8.00 hodin.

 

VYNÁŠENÍ MORENY - VÍTÁNÍ JARA

Termín: 21.3.2017 (ÚTERÝ) -  akce pro všechny děti, po svačině odcházíme vynášet Morenu k řece Moravě

Zážitkový program " Vynášení Moreny" (loučení se se zimou) je starodávným rituálem zahánění zimy a vítání jara, jenž se zachoval z pohanských dob. Děti se dozvědí něco o historii tohoto zvyku, mají možnost si Morenu prohlédnout a poté se zúčastnit průvodu k řece Moravě, kde bude Morena vhozena do vody. (Lidé přisuzovali vodě moc, která je měla očistit a odehnat tak od nich zimu, smrt, nemoci). Od 13.3. bude v obou třídách probíhat tematicky zaměrený program.

Tento dříve zcela běžný zvyk se dnes již nevidí tak často, MŠ využívá své polohy blízko řeky Moravy a organizuje tuto slavnost již pátým rokem.

Morena bude vystavena v mateřské škole od pondělí 13. března 2017. Můžete se s dětmi zapojit do přípravy a přinést něco, co bude ekologické k přírodě a přitom Morenu ozdobí podle starých lidových tradic.

Děti z obou tříd se vydají za zvuku orffových nástrojů a zpěvu, říkanek k řece Moravě, kde Morenu vyhodí a podél řeky ji budou sledovat, kam dopluje.

 

EKOLOGICKY ZAMĚŘENÝ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE  -  ZAJÍC OUŠKO A PRVNÍ SNĚŽENKA

Termín: 28.3.2017 (ÚTERÝ)

Ekologicky zaměřený program pod vedením edukativních pracovníků DDM Olomouc, který děti seznámí se životem zajíců a příchodem jara.

Program je určen všem dětem a bude probíhat v mateřské škole. Logopedie pro modrou třídu a angličtina bude probíhat beze změn.

Vybíráme 30,-kč.

 Akce na měsíc LEDEN a ÚNOR

01. 01. 2017

Vážení rodiče,

přinášíme Vám akce na měsíc leden a únor. Chtěli bychom Vás požádat, abyste četli informace pozorně, platili včas peníze na dané programy a divadla a byli připraveni na kroužky, do kterých jste Vaše děti přihlásili.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v Novém roce 2017!

MEZI PRAVIDELNÉ AKTIVITY PATŘÍ:

ANGLIČTINA - první angličtina Novém roce v začíná v úterý 3.1.2017

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v MODRÉ třídě, ČTVRTEK: v ORANŽOVÉ třídě. Výuka bude ukončena na konci května 2017.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v  8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

FLÉTNA 

Pod vedením Mgr. Evy Kičinkové dále pokračuje výuka hry na zobcovou flétnu pro přihlášené děti - vždy každou středu v čase od 8. 30 hodin.

Podrobnější informace o probíraném učivu v jednotlivých lekcích naleznete každou středu na nástěnce, konzultace o pokrocích dětí lze domluvit  s paní učitelkou Kičinkovou v Oranžové třídě. Sledujte zadané úkoly, doma je třeba s dětmi cvičit.

 

LOGOPEDIE - první logopedie začíná v úterý 3.1.2017

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie  probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne. Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Nově mají všechny děti zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. 

 

LEDEN

NÁVŠTĚVA PEVNOSTI POZNÁNÍ -  program s názvem "LIDSKÉ TĚLO JAKO PUZZLE"

Termín: 10.1.2017 (úterý)

Dopolední program určený pouze pro děti, které v září 2017 nastupují do 1.třídy. Děti půjdou do Pevnosti poznání  i zpět pěšky. Odchod z mateřské školy bude v 9:20, návrat na oběd.

Edukační program z oblasti biologie -  je zaměřen na poznávání lidského těla a jeho různých částí, z nichž každá má svůj tvar a plní svou funkci.Děti se seznámí s tímto zajímavým strojem - lidským tělem formou zajímavých úkolů a pohybových aktivit. A na vlastní kůži si také vyzkouší, jaké to je být čerevenou krvinkou.

Přiveďte děti do 8.00 hodin - jen ty, kterých se program týká.

Cena programu je 30,-Kč.

 

POHÁDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE - "POVÍ TI TO PŘÍSLOVÍ"

Termín: 19.1.2017 (čtvrtek)- divadlo v mateřské škole pro všechny děti

Pohádka v podání herců Moravského divadla Olomouc. Děti se formou pohádky seznámí s významem rčení a přísloví.

Přiveďte děti do 8 hodin.

Vybíráme 35,-Kč.

 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV - program s názvem "KOMETA ŽANETA"

Termín: 26.1.2017 (čtvrtek) - program v MŠ pro všechny děti pod vedením edukačního pracovníka prostějovské hvězdárny

Pohádka o komětě Žanetě, hvězdách a hvězdném nebi.

Malá kometa letí dalekým vesmírem, letí až ke Slunci. Přiblíží se k planetám Venuši a k Jupiterovi. Je to však pro ni bezpečné? Nemohou ji Slunce nebo planety ublížit? Zvládne dalekou cestu? Z jakého materiálu jsou složeny komety a vrací se ke Slunci? To všechno se děti dozví na programu Lidové hvězdárny Prostějov.

Vybíráme 20,-Kč.

 
ÚNOR

Angličtina, Logopedie a Flétna pokračují beze změn

 

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: 2.2.2017 (čtvrtek)

Dopoledne plné her, soutěží a tancování v režii pedagogů na třídách.

Prosíme všechny rodiče, aby dětem připravili JEDNODUCHÝ KOSTÝM, ve kterém se budou moc pohybovat a také chodit a samostatně se obsloužit na WC. Přivítáme malé občerstvení v podobě OVOCE, ZELENINY, SUŠENEK, KŘUPEK, DŽUSU aj.zdravých pochutin. Děkujeme.

Masky přineste uložené do podepsané igelitové tašky, po skončení karnevalu masky do tašek s dětmi uložíme. 

Prosíme také všechny vojáky, rytíře, prince a zbrojnoše, aby své zbraně zanechali doma a mohli mít tak volné ruce pro tanec a soutěže.

Přiveďte své děti nejpozději do 8.00 hod., v šatně je převlékněte do masek a přiveďte již nachystané.

Těšíme se na všechny pohádkové a jiné bytosti.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - odpoledne pro nové zájemceo nástup do naší mateřské školy

Termín: 8.2.2017 (středa)

Den otevřených dveří bude probíhat odpoledne od 15.30 do 17.30 hod.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste si v tento den mimořádně vyzvedli své děti do 16.00 hodin, aby den otevřených dveří mohl proběhnout v klidu a noví zájemci si tak mohli mateřskou školu prohlédnout.

Děkujeme Všem za spolupráci.

 

EKOLOGICKÝ PROGRAM "HAVRAN UHLÍK A NAFOUKANÝ SNĚHULÁK"

Termín: 14.2.2017 (úterý) - ekologický program v MŠ pro všechny děti

Vzdělávací program environmentální výchovy v mateřské škole, motivovaný pohádkovým příběhem o sněhulákovi a havranovi. Vyprávění s tematicky zaměřenými činnosti a aktivitami s ekologickým zaměřením na téma zimní přírody.

Přijďte s dětmi do 8.00 hod.

Cena ekologického programu je 30,-Kč

 

JARNÍ PRÁZDNINY - OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, 

v době od 27.2. do 5.3.2017 budou probíhat jarní prázdniny.

Napište do seznamů před Vašimi třídami docházku svého dítěte v době jarních prázdnin a pokud nebudou děti chodit,  včas odhlaste obědy v internetovém systému.

Provoz MŠ bude pravděpodobně omezen na jednu třídu; angličtina, logopedie o jarních prázdninách nebude, flétna ano.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásnou jarní dovolenou!

 ANGLIČTINA

08. 12. 2016

Vážení rodiče,

dne 20.12 a 22.12.2016 (úterý a čtvrtek v posledním týdnu před Vánoci) ODPADÁ LEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem angličtinářům Merry Christmas.Zobrazit všechny aktuality >>