Aktuality

OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

24. 04. 2018

Mateřská škola bude o prázninách v provozu od: 13. 8. 2018 do 31. 8. 2018.  Podrobné informace o organizaci prázdninového provozu jsou pro rodiče vyvěšeny v mateřské škole.Akce na měsíc DUBEN

01. 04. 2018

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DUBNU 2018:

ANGLIČTINA - POZOR ZMĚNA - MÍSTO ČTVRTKU PŘESUN NA PÁTEK !!!

Angličtina pro děti rok před zahájením školní docházky dále pokračuje, probíhá vždy 2x týdně ve dnech ÚTERÝ: v Modré třídě, PÁTEK: v Oranžové třídě. Výuka ANGLIČTINY bude ukončena 29. května 2018.

Kroužek angličtiny začíná vždy od 7:45 a končí v 8:15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují výuku. 

Kdo přijde v den angličtiny pozdě, nebude se příslušné lekce účastnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

LOGOPEDIE 

Určené dny jsou ÚTERÝ (pro MODROU třídu), ČTVRTEK (pro ORANŽOVOU třídu) a logopedie probíhá vždy každé úterý i čtvrtek dopoledne i odpoledne.

Logopedky pracují s každým dítětem individuálně. Věnují se také podpoře rozvoje grafomotoriky dětí. U všech dětí již proběhla depistáž a  probíhá pravidelná logopedická intervence, u závažnějších obtíží řeči logopedky rodičům navrhnou péči klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie, kam logopedky zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma - sešity mají děti uložené ve svých boxech ve třídě či ve sborovně - rodiče si je mohou odnést domů, aby mohli s dětmi doma cvičit - je ale třeba půjčený sešit v den logopedie znovu přinést a vrátit do MŠ! 

Účast rodičů na logopedii je možná po domluvě s logopedkami. Kontakty na logopedky jsou vyvěšené na nástěnce v MŠ.

Poslední výuka logopedie bude v MODRÉ TŘÍDĚ 12.6.2018, v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ 14.6.2018.

 

FLÉTNA - pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Kičinkové

Výuka flétny probíhá pravidelně každý týden, vždy ve středu ráno, kdy začíná první SKUPINA od 7:30, druhá SKUPINA od 8:00. Je nutné přivést děti včas a vzít s sebou flétnu a noty. Ukončení výuky bude na konci května 2018.

Upozorňujeme rodiče přihlášených dětí, že  dosažení pokroků ve hře na flétnu lze očekávat pouze v případě, že budou děti doma pravidelně zadané úkoly cvičit (stačí chvíli každý den). Případné dotazy rodičů ohledně výuky či podrobnější informace poskytne p. učitelka Mgr. Eva Kičinková prostřednictvím mailu.

Na nástěnce na chodbě najdou rodiče každý týden přehled probíraného učiva, případně zadané úkoly. (označeno slovem FLÉTNA).

 

JEDNOTLIVÉ AKCE V DUBNU 2018

1. PŘÍRODNÍ DIVY SVĚTA - dopolední vzdělávací program pro nejstarší děti v MŠ pod vedením tatínka od J. Buriana z Modré třídy (katedra geoinformatiky na PřF UP).

Termín: 10.4.2018 (úterý)

Děti se seznámí s tím, jak vypadají a vznikají nejrůznější divy světa - např. sopky, jeskyně, pouště, ledovce, povodně. Kromě fotografií a videoukázek se s některými tvary seznámí také pomocí 3D modelů.

Program je určen pro děti rok před zahájením školní docházky. Navazuje na lednový program Svět kolem nás a mapy.

Program proběhne v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ od 9:15 a je určen pro nejstarší děti.

Přiveďte děti do 8:15. Budou svačit v 8:30  !!!

 

2. MUZIKOHRÁTKY ANEB VRBY SE NÁM ZELENAJÍ - dopolední hudební program pro děti z ORANŽOVÉ TŘÍDY.

Termín: 11.4.2018 (středa)

Jde o aktivní hudební program se zpíváním, rytmickými a pohybovými hrami v režii paní Rozkovcové - Topinkové. Děti uslyší a zazpívají si tematické jarní písničky lidové i umělé – Vrby se nám zelenají, Hřej, slunéčko, hřej, Vojta sedí za pecí, Pletu, pletu pomlázku a další. Děti se je naučí prostřednictvím tanečků a vlastního doprovodu na boomwhackers a nástroje Orffova instrumentáře.

Program proběhne v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ od 9:00.

Přiveďte děti do 8:15. Budou svačit v 8:30  !!!

 

3. VĚTRNÁ POHÁDKA - představení pro všechny děti v Divadle hudby - odcházíme všichni z MŠ pěšky hned po svačině!

Termín: 16.4.2018 (pondělí)

Potulný učitel Větrovec cestuje po světě a vypráví pohádku o dětech od větrného mlýna. Když ze světa zmizel vítr, vydaly se hledat krále větru, aby ho vrátil zpět. Jak to vše dopadne? 

​V pohádce se vystupuje s marionetami s drátem - loutkami vedenými shora na nitích. Představení komunikuje s dětmi a zapojuje je do děje, písniček.

Před odchodem se děti nasvačí. Přiveďte děti do 8:00, můžete je nechat v oblečení, ve kterém budou do divadla odcházet.

Z MŠ odcházíme všichni pěšky do Divadla hudby, odchod je v 9:10. Program začíná v 10:00.

Vybíráme 80,- na dítě.

Přiveďte děti do 8:00. Budou svačit v 8:30  !!!

 

4. FOTOGRAFOVÁNÍ VŠECH DĚTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Termín: 17.4.2018 (úterý) - pan fotograf začne fotit v 8 hodin ráno, je třeba přivést děti max do 7:45!!!!

Společné fotografování všech dětí na skupinovou fotografii (zvlášť děti z Modré a zvlášť děti z Oranžové třídy);  malé skupinky podle vašeho přání. Podmínkou focení skupinek je odběr min.3 ks fotek - 1 ks za 20,-Kč. Skupinky (kdo na fotce má být a kolik ks chcete) je třeba z organizačních důvodů nahlásit písemně předem učitelkám na třídách.

Cena velké společné fotografie bude 45,-kč.

Přiveďte děti do 7:45 hod. připravte jim vhodné oblečení i obutí. Pokud bude hezké počasí, můžeme se fotit i venku. Kdo přijde pozdě, ať počítá s tím, že na společné fotografii nebude.

Angličtina v den fotografování odpadá!

 

5. NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY - edukační program pro nejstarší děti v MŠ.

Termín: 24.4.2018 (úterý)

Cílem tohoto programu je zbavit děti strachu z bílých plášťů, a také jim ukázat, jak pečovat o své zdraví. Děti mohou navštívit ordinace praktického lékaře, radiologii, zubaře či lékárnu. Programem nás provede 9 studentů z LF UP a bude probíhat zábavnou formou hry. Akce se zúčastní 25 nejstarších dětí z MŠ.

Od 16.4. si děti začnou nosit do MŠ přinesou svého plyšového medvídka, který zůstane v MŠ až do dne konání programu. Svého medvídka budou děti v průběhu programu ošetřovat. Po ukončení programu si děti svého medvídka odnesou domů.

Program začíná od 9:00 v MŠ a bude trvat hodinu a půl.

Rodiče budou předem vyzváni k podpisu souhlasu se zveřejněním fotografií z této akce.

Přiveďte děti do 8:15. Budou svačit od 8:30  !!!

 

6. KDYŽ ZAHRAJE HARFA, PILA I VOZEMBOUCH - hudebně výchovný program v MŠ pro všechny děti.

Termín: 26.4.2018 (úterý)

Na tomto poutavém hudebním koncertě se dětem představí 18 hudebních nástrojů - např. dudy, flétny, klarinet, basklarinet, saxofon, harfa, pila a další.

V úsměvném podání učitelů ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou zazní řada známých melodií. Délka pořadu je 50 minut a bude se konat v Modré třídě.

Na koncert jsou zváni také rodiče. Pokud si na nás najdete dopoledne čas, rádi Vás přivítáme. Koncert je i pro dospělé opravdovým zážitkem - můžeme jej po loňské zkušenosti vřele doporučit.

Vybíráme 65,- na dítě.

Přiveďte děti do 8:00. Budou svačit v 8:15  !!!ZÁPIS DO MŠUP NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25. 03. 2018

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE STŘEDU DNE 2. KVĚTNA 2018 ODPOLEDNE OD 14.30 DO 16.30 HODIN

 

K zápisu s sebou vezměte:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a podepsanou zákonnými zástupci – najdete na našem webu www.ms.upol.cz v sekci Dokumenty. Bez potvrzení lékaře nebude žádost přijata (do mateřské školy  mohou být přijaté pouze děti, které se podrobily stanoveným povinným očkováním). Žádost je nutné vlastnoručně podepsat. 
  • Občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
  • Rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů a kopii, kterou odevzdáte u zápisu)

 

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky MŠ – viz žádost o přijetí a webové stránky.

Zapisují se děti, které v případě přijetí nastoupí do mateřské školy k 1. 9. 2018.Zobrazit všechny aktuality >>